Sempozyuma
0 gün kaldı

Genel Bilgiler

Sempozyum Tarihleri
3-5 Eylül 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir.

Katılım Belgesi
Kayıt yaptıran tüm katılımcılarımız sempozyumun 2. günü katılım belgelerini sistem üzerinden online olarak alabileceklerdir.

Sempozyum Dili
Sempozyum dili Türkçe’dir.

Bildiriler
Tüm sunumlar bildiri özeti yükleme sistemi üzerinden online olarak kabul edilecektir.