Sempozyuma
-24 gün kaldı

Kurullar

Sempozyum Başkanı

Dr. Sami Hizmetli

TRASD Sivas Şubesi

Dr. Sami Hizmetli (Başkan)
Dr. Ahmet Karadağ (Başkan Yrd.)
Dr. Özlem Şahin
Dr. Emrullah Hayta
Dr. Sevil Ceyhan Doğan

Bilimsel Kurul

Dr. Sami Hizmetli
Dr. Ece Kaptanoğlu
Dr. Özlem Şahin
Dr. Ahmet Karadağ
Dr. Sevil Ceyhan Doğan
Dr. Ahmet Kıvanç Cengiz
Dr. Yunus Durmaz

Bilimsel Sekretarya

Dr. Ahmet Karadağ
Dr. Alper Doğancı