Sempozyuma
29 gün kaldı

Bilimsel Program

3 EYLÜL 2021

13:30 - 13:45

AÇILIŞ TÖRENİ

  Dr. Sami Hizmetli - Sempozyum Başkanı
13:45 - 14:35 PANEL 1 - TARİHSEL SÜREÇTE VİRÜS SALGINLARI ve ROMATOLOJİ
Oturum Başkanları: Dr. Nurten Eskiyurt, Dr. Lale Cerrahoğlu
  Tarih Öncesi Dönemden Günümüze Virüs Salgınları ve Romatoloji
Dr. Tansu Arasıl
14:35 -15:25
UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Dr. Sami Hizmetli
Barisitinib ile Romatoid Artrit Tedavisinde Neler Değişiyor?
(Firmasının koşulsuz katkıları ile)
  Dr. Alp Çetin
Dr. Lale Altan
15:25 -15:40 Ara
15:40 - 16:30
UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Dr. Sami Hizmetli
Biyoteknolojiden Gelen Güç Fark Yaratır : İnflamatuar Romatizmal Hastalıkların
Tedavisinde Amgevita
(Firmasının koşulsuz katkıları ile)
  Dr. Kemal Nas
Dr. Hasan Ulusoy
16:30 - 17:30 PANEL 2 - ROMATOLOJİ - MİKROBİYOLOJİ
Oturum Başkanları: Dr. Şebnem Ataman, Dr. Hatice Bodur
16:30 - 16:50 Romatolojik Hastalıkların Patogenezinde Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz
Dr. Meltem Alkan Melikoğlu
16:50 - 17:10 Romatolojik Hastalıkların Ayrıcı Tanısında Enfeksiyonlar
Dr. Kemal Erol
17:10 - 17:30 Romatolojik Hastalıkların Seyrinde Sık Görülen Enfeksiyonlar
Dr. Sevcan Uğur
17:30 - 17:45 Ara
17:45 - 18:45 PANEL 3 - OSTEOARTRİT YÖNETİMİ
Moderatör: Dr. Tiraje Tuncer
17:45 - 18:05 Erken Osteoartrit Kavramı Var mı? Erken Tanı Koyabiliyor muyuz?
Dr. Simin Hepgüler
18:05 -18:25 Osteoartritin Seyrini Değiştirebiliyor Muyuz? Tedavi Edebiliyor muyuz?
Dr. Lale Altan
18:25 - 18:45 Tartışma
Dr. Dilşad Sindel, Dr. Hatice Uğurlu
18:45 - 19:45 PANEL 4 - COVID - 19 ile Geçen Son 1,5 Yıl
Oturum Başkanları: Dr. Ece Kaptanoğlu, Dr. Ahmet Kıvanç Cengiz
18:45 - 19:05 Biyolojik Tedavi Alan Covid-19'lu Olgularda Hastalık Yönetimi
Dr. Nesrin Şen
19:05 - 19:25 Biyolojik Tedavi Alan Covid-19'lu Olgularda İmmünizasyon ve Profilaksi Yönetimi
Dr. Hande Gezer
19:25 - 19:45 Biyolojik Tedavi Alan Covid-19'lu Olgularda Gebelik ve Perioperatif Dönem Yönetimi
Dr. Sevtap Acer

4 EYLÜL 2021

08.30 - 09:30 PANEL 5 -
Oturum Başkanları : Dr. Mustafa Çalış, Dr. Hüseyin Demir
08:30 - 08:50 Romatolojide Malpraktis
Dr. Halil Koyuncu
08:50 - 09:10 Romatolojik Hastalıkların Patogenez ve Tedavisinde Kök Hücrelerin Yeri Var mı?
Dr. Bahar Dernek
09:10 - 09:30 Romatolojik Hastalıklarda Sarkopeni
Dr. Sevil Ceyhan Doğan
09:30 - 10:30 PANEL 6- KANSER ve ROMATOLOJİ
Oturum Başkanları: Dr. Remzi Çevik, Dr. Zuhal Altay
09.30 - 09:50 Romatolojik Hastalıkların Seyrinde Maligniteler
Dr. Sezgin Zontul
09.50 - 10.10 Paraneoplastik Hastalıklar
Dr. Ayşe Ünal Enginar
10.10 - 10.30 Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçların Romatolojik Yan Etkileri
Dr. Gökhan Çağlayan
10:30 - 10:40 Ara
10:40 - 11:30
UYDU SEMPOZYUM
İnflamatuar Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde Remsima ve Klinik Deneyimler
Oturum Başkanı: Dr. Sami Hizmetli
(Firmasının koşulsuz katkıları ile)
10:40 -11:05 Spondiloartritlerde Diğer Anti TNF'lerden Remsima'ya Geçiş
Dr. Sami Hizmetli
11:05 - 11:30 Eşlik Eden Hastalıklı Olgularda RA Tedavisinde Remsima
Dr. Soner Şenel
11:30 - 12:30 PANEL 7 -
Oturum Başkanları: Dr. Tuncay Duruöz, Dr. Günşah Şahin
11:30 - 11:50 Romatoid Artrit Tedavisinde Yeni Umutlar
Dr. Erhan Özdemirel
11:50 - 12:10 Spondiloartrit Tedavisinde TNF İnhibitörleri Dışında Biyolojikler Etkili mi?
Dr. Gizem Cengiz
12:10 - 12:30 Psöriazis Tedavisi Psöriatik Artrite Geçişi Önleyebilir mi?
Dr. Erkan Kılıç
12:30 - 13:30 Öğle Arası
13.30 - 15.00 PANEL 8 - ROMATOİD ARTRİT YÖNETİMİ
Moderatör : Dr. Bülent Bütün
13:30 - 13:45 Genetik Riskin Hastalık Aktivitesi ve Erken RA'da Önemi Var mı?
Dr. Gamze Kılıç
13:45 - 14:00 Romatoid Artrit Tedavisinin Yönetiminde Sinovyal Biyopsinin Önemi Var Mı? Yapalım Mı?
Dr. Öznur Kutluk
14:00 - 14:15 Romatoid Artrit Tedavisinde Yeni Yolakların Önemi Var Mı? Etkili Mi?
Dr. Ayhan Bilgici
14:15 - 15:00 Tartışma
Dr. Gülcan Gürer, Dr. Fatih Çay, Dr. Meltem Alkan Melikoğlu
15:00 - 15:10 Ara
15:10 - 16:00
UYDU SEMPOZYUM
Tofasitinibte Son 2 Yıl
Oturum Başkanı: Dr. Sami Hizmetli
(Firmasının koşulsuz katkıları ile)
 

Dr. Erhan Çapkın
Dr. Ahmet Kıvanç Cengiz

16:00 - 17:00 PANEL 9 - ROMATOLOJİ - AĞRI
Oturum Başkanları: Dr. Ayşen Akıncı, Dr. Arzu Kaya
16:00 - 16:20

Romatolojik Hastalıklarda Ağrı Mekanizmaları
Dr. Emel Güler

16:20 - 16:40 Romatolojik Hastalıklarda Girişimsel Algoloji
Dr. Hakan Gündüz
16:40 - 17:00 Nöropatik Ağrı İlaçlarının Akılcı Kullanımı
Dr. Erkan Mesci
17:00 - 17:50 KOLLAJEN DOKU HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Dr. Meltem Alkan Melikoğlu, Dr. Yunus Durmaz
17:00 - 17:20 Sjögren Sendromu Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Mehmet Çağlayan
17:20 - 17:40 Skleroderma Tanı ve Tedavisinde Güncelleme
Dr. Kevser Gök
17:40 - 17:50 Tartışma
17:50 - 19:00 TARTIŞMA - FİBROMİYALJİ SENDROMU GERÇEK Mİ?
Moderatör: Dr. Ayşegül Ketenci
17:50 - 18:10 Fibromiyalji Sendromu Otoimmün Bir Hastalık Mı?
Dr. Ayşen Akıncı
18:10 - 18:30 Fibromiyalji Sendromuna Nasıl Tanı Koyuyoruz?
Dr. Deniz Evcik
18:30 - 18:50 Fibromiyalji Sendromunu Medikal Yöntemlerle Tedavi Edilebilir mi? Gerçekten Tedavisi Var Mı?
Dr. Ali Gür
18:50 - 19:00 Tartışma
Dr. Kenan Akgün, Dr. Gamze Alaylı

5 EYLÜL 2021

09:00 - 10:00 PANEL 10 - LUPUS PANELİ
Oturum Başkanları: Dr. Ayhan Kamanlı, Dr. Nurdan Kotevoğlu
09:00 - 09:20 Lupusta Akciğer Tutulumu ve Tedavisi
Dr. Duygu Tecer
09:20 - 09:40 Lupusta Böbrek Tutulumu ve Tedavisi
Dr. Saliha Sunkak
09:40 - 10:00 Lupusta Psikiyatrik Tutulumlar ve Tedavisi
Dr. Yunus Durmaz
10:00 - 10:15 Ara
10:15 - 11:30 SPA YÖNETİMİ - TARTIŞMA
Moderatör: Dr. Kenan Akgün
10:15 - 10:35

Spondiloartritlerin Değerlendirilmesinde Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografinin Yeri Var Mı? Yoksa MRG Mı?
Dr. Özgür Akgül

10:35 - 10:55 SPA'da Komorbitelerin Erken ve Etkili Tedavisinde Biyolojikler Sürdürülebilir Mi?
Dr. Zafer Günendi
10:55 - 11:15 SPA'da Entezit Yönetiminin Prognoz ve Tedavi İzleminde Yeri Var Mı?
Dr. Akın Erdal
11:15 - 11:30 Tartışma
Dr. Murat Birtane, Dr. Alp Çetin
11:30 - 12:30 PANEL 11 - ROMATOLOJİ PRATİĞİNDE GÖRÜNTÜLEME
Oturum Başkanları: Dr. Ömer Faruk Şendur, Dr. Erkan Kozanoğlu
11:30 -11:50 Romatoloji Pratiğinde Direkt Grafilerin Ayırcı Tanıdaki Önemi
Dr.Hatice Reşorlu
11:50 - 12:10 Romatoloji Pratiğinde Ultrasonun Önemi
Dr. Erhan Çapkın
12:10 - 12:30 Romatoloji Pratiğinde MRG ve PET'in Önemi
Dr. Özgür Akgül
12:30 - 13:30 Öğle Arası
13:30 - 14:30 PANEL 12 - AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanları: Dr. Canan Çelik, Dr. Dilek Karakuş
13:30 - 13:50 Romatolojik Hastalıklarda Akılcı İlaç Kullanımı Genel Prensipleri
Dr.Yılmaz Savaş
13:50 - 14:10 Romatolojik Hastalıklarda Akılcı Glukokortikoitlerin Kullanımı
Dr. Özlem Balbaloğlu
14:10 - 14:30 Romatolojik Hastalıklarda Akılcı DMARD Kullanımı
Dr. Fatma Gül Ülkü Demir
14:30 - 15:15 PANEL 13 -
Oturum Başkanları: Dr. Cihan Aksoy, Dr. Havva Çalış
14:30 -14:50 Romatoloji ve Mikrobiyata
Dr. Ahmet Kıvanç Cengiz
14:50 - 15:10 Romatolojide Beslenme ve Gıda Takviyeleri
Dr. Nilay Şahin
15:10 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:30 Ara
15:30 - 16:00 PANEL 14 - PSÖRİATİK ARTİTTE ZOR OLGULAR
Oturum Başkanı: Kemal Nas
15:30 - 15:40 Komorbitesi Olan Psöriatik Artrit Hastalarına Yaklaşım
Dr. Mehtap Kalçık Unan
15:40 - 15:50 Tedaviye Dirençli Psöriatik Artrit Hastalarının Yönetimi
Dr. Gamze Dilek
15:50 - 16:00 Tartışma
16:00 - 17:00

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Özlem Şahin, Dr. Ahmet Karadağ, Dr. Musa Polat

17:00 - 17:15

KAPANIŞ
Dr. Sami Hizmetli - Sempozyum Başkanı