Sempozyuma
-86 gün kaldı

Bilimsel Program

4 EYLÜL 2020

13:45 - 14:00

AÇILIŞ

  Dr. Sami Hizmetli - Sempozyum Başkanı
14:00 - 14.50 PANEL 1
Oturum Başkanı: Dr. Nurten Eskiyurt
  Romatolojinin Bugünü Yarını
Dr. Tansu Arasıl
14:50 - 15:30
UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Dr. Sami Hizmetli
Secukinumab ile Ankilozan Spondilitin Değişen Yüzü
(Firmasının koşulsuz katkıları ile)
  Ankilozan Spondilitte Kilit Stokin IL-17A
Dr. Hüseyin Demir
  Secukinumab ile AS Tedavisi
Dr. Meltem Alkan Melikoğlu
15.30 - 16.00 Ara
16.00 - 17.00 PANEL 2
Oturum Başkanı: Dr. Dilşad Sindel
16.00 - 16.20 RA Etyopatogenezinde Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz?
Dr. Zafer Günendi
16.20 - 16.40 RA'da Remisyon Hedefimiz Ne Olmalı?
Dr. Tuncay Duruöz
16.40 - 17.00 İleri Yaş Başlangıçlı RA'da Klinik ve Tedavi
Dr. Yunus Durmaz
17.00 - 17.30 PANEL 3
Oturum Başkanı: Dr. Ayşegül Ketenci
17.00 - 17.15 Lomber Disk Hernili Olguların Tedavisinde FTR: Kime? Ne Zaman?
Dr. Sevil Ceyhan Doğan
17.15 - 17.30 Lomber Disk Hernili Olguların Tedavisinde Algolojik Yaklaşım: Kime? Ne Zaman?
Dr. Emel Güler

5 EYLÜL 2020

08.30 - 09:30 PANEL 4
Oturum Başkanı: Dr. Kenan Akgün
08.30 - 08.50 AS Etyopatogenezinde Yeni Gelişmeler var mı?
Dr. Özgür Akgül
08.50 - 09.10 AS Tedavisinde Anti-TNF Tedaviler Yetmediğinde Seçenekler Ne Olmalı?
Dr. Ayhan Kamanlı
09.10 - 09.30 PsA'da Remisyon Hedefleri Ne Olmalı?
Dr. Kemal Nas
09.30 - 10.30 PANEL 5
Oturum Başkanı: Dr. Tuncay Duruöz
09.30 - 09:50 Skleroderma'da Yeni Stratejiler ve Anti- Fibrotikler
Dr. Ahmet Kıvanç Cengiz
09.50 - 10.10 AFAS'da Yeni Nesil Antikoagülanlar mı? Eskiye Devam mı?
Dr. Sertaç Ketenci
10.10 - 10.30 SLE Tedavisinde Yeni Stratejiler
Dr. Sevcan Uğur
10.30 - 10.50 Ara
10.50 – 11.30
UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Çalış
(Firmasının koşulsuz katkıları ile)
  Rıtuxımabın Kanıta Dayalı Yüzü: "Truxıma" Truxıma Analitik
Biyobenzerlik ve Pivotal Çalışmaları

Dr. Soner Şenel
11.30 - 12.30 PANEL 6
Oturum Başkanı: Dr. Sami Hizmetli
11.30 - 11.50 Özel Durumlarda Romatizmal İlaçların Kullanımı: Gebelik, Emzirme, Cerrahi
Dr. Gökhan Çağlayan
11.50 - 12.10 Komorbiditesi Bulunan Hastalarda DMARD ve Biyolojik DMARD Kullanımı
Dr. Şule Baklacıoğlu
12.10 - 12.30 Romatolojik Hastalıklarda Erişkin Aşılama ve Hepatit
Dr. Sezgin Zontul
12.30 - 13.30 Ara
13.30 - 14.30 PANEL 7
Oturum Başkanı: Dr. Ayhan Kamanlı
13.30 - 13.50 Romatolojik Hastalıklarda IVIG Kullanımı
Dr. Kemal Erol
13.50 - 14.10 Romatolojik Hastalıklarda PlazmaFerez Kullanımı
Dr. Samet Karahan
14.10 - 14.30 Romatolojik Hastalıklarda Biyopsi Kime Ne Zaman Planlanmanalı? Ne Görülmeli?
Dr. Ayşe Ünal Enginar
14.30 - 14.50 Ara
14.50 - 15.30
UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Dr. Sami Hizmetli
(Firmasının koşulsuz katkıları ile)
  Biyoteknolojiden Gelen Güç: Amgevita İle Romatolojik Hastalıkların Tedavisinde Artan Seçenekler
Dr. Nilay Şahin
15.30 - 16.30 PANEL 8
Oturum Başkanı: Dr. Kemal Nas
15.30 - 15.50

Dirençli FMF'de Kolşisin ve Ötesi
Dr. Mehmet Şakir Altuner

15.50 - 16.10 Behçet Hastalığında Ayrıcı Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşım
Dr. Hilal Ecesoy
16.10 - 16.30 Still Hastalığının Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşım
Dr. Nesrin Şen
16.30 - 17.10 PANEL 9
Oturum Başkanı: Dr. Zuhal Altay
16.30 - 16.50 Osteoartrit Tedavisinde Hastalık Seyrini Değiştirebiliyor muyuz?
Dr. Ayşegül Ketenci
16.50 - 17.10 Osteoporoz Tedavisinin Projeksiyonu : İlaç Kesimi, Kombinasyon, Ardışık Tedaviler
Dr. Dilşad Sindel
17.10 - 18.10 PANEL 10
Oturum Başkanı: Dr. Meltem Alkan Melikoğlu
17.10 - 17.30

Takayasu Arteriti Tedavisine Güncel Yaklaşım
Dr. Didem Erdem Gürsoy

17.30 - 17.50 Temporal Arterit Tedavisinde Güncel Yaklaşım
Dr. Kevser Gök
17.50 - 18.10 ANCA Pozitif Vaskülitlerde Güncel Yaklaşım
Dr. Duygu Tecer

6 EYLÜL 2020

09.00 - 10.00 PANEL 11
Oturum Başkanları: Dr. Nilay Şahin, Dr. Havva Çalış
09.00 - 09.20 Her Sakroileit Lehine Raporlanan MR Spondiloartropati mi? Olgular Eşliğinde
Dr. Mehmet Çağlayan
09.20 - 09.40 ANA Pozitif Gelen Her Hasta Tedavi Edilmeli mi? Olgular Eşliğinde
Dr. Gizem Cengiz
09.40 - 10.00 Sedimentasyon Yüksekliğine Klink Yaklaşım. Olgular Eşliğinde
Dr. Erhan Özdemirel
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.30 PANEL 12
Oturum Başkanı: Dr. Hüseyin Demir
10.30 - 11.00 Romatolojik Hastalıklarda Sağlık Kurulu ve Askeri Heyet
Dr. Yunus Durmaz
11.00 - 11.30 Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Ahmet Karadağ
11.30 – 13.10

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU

 

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
Oturum Başkanı: Dr. Özlem Şahin

S-1

Yaşlı Romatoid Artritli Hastaların Genç Erişkin Romatoid Artritli Hastalarla Klinik Özellikler ve Maliyet Açısından Karşılaştırılması
Yunus Durmaz

S-2

Web of Science Veri Tabanında Taranan Romatoloji Dergilerinde Yer Alan Türkiye Adresli Yayınların Bibliyometrik Analizi
Ayşe Bahşi, Orhan Zengin

S-3

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran Romatoid Artrit Tanılı Geraitrik Hastaların Demografik Özellikleri: Üçüncü Basamak Tecrübesi
Nurdan Yılmaz, Hülya Deveci

S-4

Plantar Fasiiti Olan Hastalarda Bantlama, ESWT ve Mukopolisakkarit Polisülfat İle Fonoforez Tedavilerinin Klinik Etkinliğinin Karşılaştırılması
Hülya Deveci, Behçet Filiz, Hanefi Suay Aytekin

S-5

Parsiyel ve Tam Kat Rotator Manşon Yırtıklarının Konservatif Tedaviye Yanıtlarının Karşılaştırılması
Neslihan Yağmur, Havva Talay Çalış, Fatma Gül Ülkü Demir, Çağlar Karabaş

S-6

Romatoid Artrit Hastalarında Eritrosit Sedimentasyon Hızı ve C-Reaktif Protein Değerleri ile Tam Kan Sayım Parametrelerinin Karşılaştırılması
Ayhan Kul, Köksal Sarıhan, Fatih Baygutalp

S-7

Benign Eklem Hipermobitesinin: Diz Osteoartritli Hastalarda Ağrı, Fiziksel Fonksiyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Serap Satış

 

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanı: Dr. Ahmet Karadağ

S-8

Ankilozan Spondilit Tanılı Hastalarda Uyku Kalitesinin Hastalık Parametreleri ile Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi
Sezgin Zontul, Zuhal Altay

S-9

Akut Bilateral Brusella Sakroileiti: Bir Olgu Sunumu
Ayşe Bahşi

S-10

Romatoid Artrit ve Psöriatik Artit Birlikte i Yoksa Hidroksikorokinin İndüklediği Psöriazis Mi?
Nurçe Çilesizoğlu Yavuz, Evren Er

S-11 Aksiyel Spondiloartritte Hastaların Spinal Mobilite Kaybına Göre Karşılaştırılması
Orhan Zengin
S-12

Reküren Granülomatöz Mastit Tedavisinde Metotreksat
Ahmet Kıvanç Cengiz, Yunus Durmaz, Hasan Ulusoy

S-13

Yaygın Ağrı ve Poliartrit İle Başvuran Meme Kanseri Hastası
Ahmet Kıvanç Cengiz, Muharrem Yüksel, Yunus Durmaz, Hasan Ulusoy

S-14

Sistemik Skleroz Tanılı Hastada Gelişen Meme Kanseri ve Paraneoplastik Dermatomyozit
Ahmet Kıvanç Cengiz, Özge Acar Çakan, Gökhan Yavuzbilge, Hasan Ulusoy, Ayhan Bilgici

13:10 - 13:30

KAPANIŞ
Dr. Sami Hizmetli - Sempozyum Başkanı