TDB

Bilimsel Program

  SALON A
15:00 - 15:15 AÇILIŞ
Prof. Dr. Sami Hizmetli, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, Sivas Şubesi ve Sempozyum Başkanı
15:15 - 16:15 PANEL 1
Oturum Başkanı:
Dr. Cahit Kaçar
15:15 - 15:30 Romatoid Artrit Etiyopatogenezinde Güncelleme, Yeni Otoantikorlar Var mı?
Dr. Halise Hande Gezer
15:30 - 15:45 Romatoid Artritte Hastalık Aktivitesi ve Remisyonun Değerlendirilmesi
Dr. Nesrin Şen
15:45 - 16:00 Erken ve Geç Dönem Romatoid Artrit Tanı ve Tedavisine Güncel Yaklaşım
Dr. Sevcan Uğur
16:00 - 16:15 Soru - Cevap
16:15 - 16:45 Kahve Molası
16:45 - 17:45 PANEL 2
Oturum Başkanı:
Dr. Gülcan Gürer
16:45 -17:00 Aksiyel SPA'da Prognoz Kavramı ve Belirleyicileri
Dr. Kemal Erol
17:00 - 17:15 Nonradyografik SPA'da Görüntüleme ve Klinik Özellikler
Dr. Duygu Tecer
17:15 - 17:30 Erken SPA Kavramı ve Yeni Tedavi Klavuzları
Dr. Sevtap Acer Kasman
17:30 - 17:45 Soru - Cevap
17:45 - 18:45 PANEL 3
Oturum Başkanı:
Dr. Simin Hepgüler
17:45 - 18:00 Osteoartrit ve Enflamasyon
Dr. Ayşegül Ketenci
18:00 - 18:15 Erken Osteoartrit Kavramı ve Bu Döneme Ait Prediktif Faktörler Var mı?
Dr. Simin Hepgüler
18:15 - 18:30 Osteoartritte Güncel Tamamlayıcı Tedavi Yaklaşımları
Dr. Nilay Şahin
18:30 - 18:45 Soru - Cevap
  SALON A
08:00 - 09:00 Sözlü Bildiri Oturumu - 1
Oturum Başkanları:
Dr. Ece Kaptanoğlu, Dr. Yunus Durmaz
09:00 - 10:00 PANEL 4
Oturum Başkanı:
Dr. Tuncay Duruöz
09:00 - 09:15 Romatoid Artritte Genetik Riskin Hastalık Aktivitesi ve Tedavisinde Önemi Var mı?
Dr. Ahmet Kıvanç Cengiz
09:15 - 09:30 Romatoid Artrit Tedavisinde Neredeyiz? Yeni Yolaklar Etkili mi?
Dr. Ebru Atalar
09:30 - 09:45 Komorbitesi Olan Dirençli Romatoid Artritli Olgularda Remisyon Sağlanabilir mi?
Dr. Nuran Öz
09:45 - 10:00 Soru - Cevap
10:00 - 11:00 PANEL 5
Oturum Başkanı:
Dr. Ayhan Kamanlı
10:00 - 10:15 Dev Hücreli Artritte Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. İsmihan Sunar
10:15 - 10:30 Takayasu Artritte Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Özlem Şen
10:30 - 10:45 Anca İlişkili Vaskülitte Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Saliha Sunkak
10:45 - 11:00 Soru - Cevap
11:00 - 11:30 Kahve Molası
11:30 - 12:15

UYDU SEMPOZYUMU
Remsima tedavisinde uzun süreli uluslararası deneyim
Moderatör: Sami Hizmetli
Konuşmacılar: Gülcan Gürer, Ahmet Kıvanç Cengiz
12:15 - 13:15 PANEL 6
Oturum Başkanı:
Dr. Fatih Çay
12:15 - 12:30 Biyolojik Tedaviye Naif ve Dirençli Ankilozan Spondolit Olgularda Tedavi Yönetimi
Dr. Gizem Cengiz
12:30 - 12:45 SPA'da Komorbitelerin Erken Etkili Tedavisinde Biyolojikler Sürdürülebilir mi?
Dr. Yunus Durmaz
12:45 - 13:00 Psöriatik Artrit Tedavisine Güncel Yaklaşım
Dr. Kemal Nas
13:00 - 13:15 Soru - Cevap
13:15 - 14:15 Öğle Yemeği
14:15 - 15:15 PANEL 7
Oturum Başkanı:
Dr. İlhan Sezer
14:15 - 14:30 Sklerodermada Tedavi Güncellemesi
Dr. Erdal Gilgil
14:30 - 14:45 Lupusta Tedavi Güncellemesi
Dr. Mehtap Kalçık Unan
14:45 - 15:00 Behçet Hastalığı Tedavisinde Güncel Yaklaşım
Dr. Mehmet Çağlayan
15:00 - 15:15 Soru - Cevap
15:15 - 15:45 Kahve Molası
15:45 - 16:45 PANEL 8
Oturum Başkanı:
Dr. Ayhan Bilgici
15:45 - 16:00 Aksiyel SPA Tanısında Sınıflama Kriterleri Etkin mi?
Dr. Hatice Şule Baklacıoğlu
16:00 - 16:15 Aksiyel SPA'da Konvansiyonel DMARD'lar ve Kortikosteroidleri Kullanalım mı? Etkinlikleri Var mı?
Dr. Hatice Reşorlu
16:15 - 16:30 Aksiyel SPA'da Önce TNF mi, 1L-17 mi, JAK İnhibitörleri mi?
Dr. Sezgin Zontul
16:30 - 16:45 Soru - Cevap
  SALON A
08:00 - 09:00 Sözlü Bildiri Oturumu 2
Oturum Başkanları:
Dr. Ece Kaptanoğlu, Dr. Yunus Durmaz
09:00 - 10:00 PANEL 9
Oturum Başkanı:
Dr. Lale Altan
09:00 - 09:15 Septik Artritte Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Tülay Yıldırım
09:15 - 09:30 Sjögrende Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Gökhan Çağlayan
09:30 -09:45 Dermatomiyozit Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Dr. Mustafa Dinler
09:45 - 10:00 Soru - Cevap
10:00 - 11:00 PANEL 10
Oturum Başkanı:
Dr. Hüseyin Demir
10:00 - 10:15 Romatolojik Hastalıkların Tedavisinde Akılcı DMARD Kullanımı
Dr. Nurçe Çilesizoğlu Yavuz
10:15 - 10: 30 Romatolojik Hastalıkların Tedavisinde Akılcı Steroid Kullanımı
Dr. Filiz Meryem Sertpoyraz
10:30 -11:00 Kapanış